May tinh Can Tho
00:43 EDT Chủ nhật, 26/04/2015
This is an example of a HTML caption with a link.

Báo Giá Laptop - Linh KiệnMainBoard Hàng 2ND SK 775  ( Mainboard  cũ )
MB Asus 945  350k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Gigabyte 945  400k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB 954 Foxcoon / MSI / Arosk… 300k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus/Intel G31  500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Gigabyte G31 550k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB G31 Foxcoon / Msi / Asrock…. 450k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus/ Intel G41-R2  600k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus/Intel  G41-R2  BH >3T, BH > 1N 650k,700k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB Gigabyte G41-R2 650k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB Gigabyte G41-R2 BH>3T, Bh >1N 700k.750k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB G41-R2 Foxcoon / Msi / Asrock…. 500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus/Intel G41-R3 750k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB Asus/Intel G41-R3 BH>3T, BH > 1N 800k,850k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB Gigabyte G41-R3 850k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB Gigabyte G41-R3 BH>3T, Bh>1N 900k,950k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB G41-R3 Foxcoon/ Msi / Asock…. 750k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB P43 Asus  450k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB P45 Asus  500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB P43 Gigabyte -R3 700k  SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
           
MainBoard Hàng 2ND SK 1155  ( Mainboard  cũ )
MB Gigabyte H61 HBH 800k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Gigabyte H61 BH> 3T 850k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Gigabyte H61 Bh > 1N 950k SL2 giảm 10k 1tháng LH  
MB Asrock H61  HBH 400k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asrock H61  BH>3T 450k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asrock H61  BH>1N 500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Foxcoon H61 HBH 400k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Foxcoon H61 BH>3T\ 450k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Foxconn H61 BH > 1N 500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB ECS H61 HBH  400k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus H61 HBH 700k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus H61 BH> 3T 750k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MB Asus H61 Bh>1N 800k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
           
CPU Intel SK 1155
G530 2.4G/2M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G1630 2.8G/2M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G2010 2.8G/3M 1000k SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G2020 2,9G/3M 1050k SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G2030 3.0G/3M 1100k SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G620 2.6g/3M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G630 2.7G/3M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
G860 3.0G/3M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
I3 2100 3,1G/3M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
I3 2120 3.3G/3M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
I5 2400 3,1G/6M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
i5 2500 3,3G/6M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
I7 3770 3.4G/8M   SL2 giảm 5k 1tháng LH  
           
CPU intel Core2Duo SK 775
E4300 1,8G/2M 50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E4500 2.0G/2M 60k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E6300 1.8G/2M 70k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E7200 2,66G/3M 100k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E7400 2,8G/3M 130k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E7500 2.93G/3M 210k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E8400 3,0G/6M 300k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E8500 3.16G/6M 360k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E8600 3.33G/6M 480k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
CPU Intel Duacore SK 775
E2140 1,6G/1M 40k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E2200 2.2G/1M 50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E5200 2.5G/2M 80k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E5300 2.6G/2M 100k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E5400 2.7G/2M 120k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E5500 2.8G/2M 140k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E5700 3,0G/2M 150k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E6500 2,93G/2M 180k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
E6600 3,06G/2M 190k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
Fan CPU BOX
Fan 1155-1156 Box 2nd 50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Fan 775 Box 2nd 50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Fan 478  50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
HDD 2ND ( ổ Cứng Cũ)
HDD Seagate 80G sata dày 190k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 80G sata Mỏng 200k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 80G sata Máy Bộ 220k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 160G sata dày 250k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 160G sata Mỏng 300k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 160G sata Máy Bộ 330k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 250G sata dày 400k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 250G sata Mỏng 480k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 250G sata Máy Bộ 520k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 500G sata dày 720k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 500G sata Mỏng 750k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
HDD Seagate 500G sata Máy Bộ 760k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Hdd Samsung /WD …..80G 190k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Hdd Samsung /WD …..160G 280k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Hdd Samsung /WD …..250G 500k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Hdd Samsung /WD …..500G 700k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
LCD -  Màng Hình máy Vi tính
LCD Asus 17 inch Vuông 750k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD AOC 17 inch Vuông 750k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD Dell 17 inch Vuông 850k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD BenQ 17inch Vuông 750k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD HP 17 inch vuông 800k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD Samsung 17 Inch 850k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCDCác Hiệu Khác 17inch Vuông 700k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD Samsung 18.5 inch wide 1200k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD AOC 18.5 inch Wide 1150k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD Asus 18.5 inch Wide 1150k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD Acer 18.5 Inch Wide Led 1300k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD AOC 18.5 inch Wide Led 1300k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD 20 Inch HP Wide |Led 1500k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
LCD 24Inch Asus  Wide 2400k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
           
Case New - 2ND
Case Coolerplus new 190k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Case 2nd Đủ Loại 50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
Nguồn New -2nd
ATX Vern 450W New 195k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
ATX CoolerMaster 350W New 490k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
ATX Acbel 350W New   SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
ATX Coolermaster 350W 2nd 250k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
ATX Acbel 350W 2nd 230k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
ATX Các Loại Fan 12cm 2nd 70k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
ATX các Loại Fan 8cm 2nd 50k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
Acbel Case mini ( Rả máy bộ) 150k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
DVD-DVDRW
DVD /DVD combo Trắng 100k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
DVD/DVD combo Đen 120k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
DVDRW Trắng  130k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
DVDRW Đen 150k SL2 giảm 5k 1tháng Còn hàng  
           
Card Màng Hình
Zotac 440 512/DDR5/128bit 800k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
MSI 440 512/DDR5/128bit 800k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
Asus 9400GT 1G/DDR2/128Bit 500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
|Gigabyte 9500Gt 1G/DDR3/128Bit 550k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
Gigabyte N210 1G/DDR3/64bit HBH 450k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
Gigabyte N210 1G/DDR3/64bit BH>6T, BH >1N 500k SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
Và nhiều loại khác Call :0944188075   SL2 giảm 10k 1tháng Còn hàng  
           
Barabonel DELL, HP, Epson…….. ( Case + Nguồn+ Mainboard + Đĩa Quang)
           
BB Dell 745 Q965/DVD /Lan 1G 800k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Dell 755 Q35/DVD/Lan 1G 1000k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Dell 760 Q45 /DVD/Lan 1G 1200k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Dell 780 Q45 /DVD/LaN 1g CHẠY Ram 3 1300k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Dell 200 G33/DVD lớn /Lan 1G 900k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Dell  220s G45/DVD lớn /Lan 1G  1100k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Nec MA-9 Q45/DVD lớn /Lan 1G chạy Ram 3 1100k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  
BB Epson G33/DVD lớn /Lan 1G 800k SL2 giảm 20k 1tháng Còn hàng  


DELL E5500
Hãng Sản Xuất Dell inspion series
Màng Hình  15.4 inch
Dung lượng HDD 160Gb
Loại CPU core2 P8400
Tốc Độ Máy 2,66MGh
Dung lượng Ram 2G dual 
Wifi  IEEE 802.11b/g
Đồ họa share
Battery  6cell ( bao trên 1H)
Trọng Lượng 2.8kg
Giá Bán  3,500,000 vnd